Starostlivosť o porcelán

Starostlivosť o porcelán

 

PORCELÁN VILLEROY & BOCH

ZÁKLADNÉ TYPY VYRÁBANÝCH MATERIÁLOV:

Keramika
(Faience)
Vitro-porcelán
(Vitro-China)
Jemný porcelán
(Fine China)
Kostný porcelán
(Bone China)
Zloženie Íl
Menej ako 40 % kaolínu
Živec
Kremeň
Íl
Menej ako 40 % kaolínu
Živec
KremeňŠpeciálne prímesi
Íl
Menej ako 40 % kaolínu
Živec
KremeňŠpeciálne prímesiBielacie látky
Íl
Menej ako 40 % kaolínu
Živec
KremeňŠpeciálne prímesiKostná múčka
Vlastnosti Výrobok je porézny a nie je dostatočne odolný voči vode Výrobok je odolný voči vode. Podiel ílu je nižší ako pri keramike. Výrobok je odolný voči vode. Vyšším podielom bieliacich látok je dosiahnutá farba takmer totožná s kostným porcelánom Výrobok je odolný voči vode. Cca 45% podiel kostnej múčky. V základnej hmote zaručuje ťahanie materiálu do tenkých línií = priesvitnosť.
Iba série Wild Rose a niektoré položky doplnkov (Accessories) Predovšetkým séria Country Predovšetkým séria Metropolitan Predovšetkým séria Classic


VÝROBA A DEKOROVANIE:

  1. bisquit – neglazúrovaný porcelán zapečený na 1210 – 1230 °C
  2. underglaze – dekor pod glazúrou – po fáze bisquit dochádza k dekorovaniu, následnému glazúrovaniu a opätovnému zapečeniu, tentokrát na 1100 – 1150 °C
  3. inglaze – po vytvarovaní výrobku dôjde ku glazúrovaniu, zapečeniu na 1210 – 1230 °C, nasleduje dekorovanie a opätovné zapečenie na 1100 – 1150 °C = dekor prestúpi glazúrou a je odolný voči vonkajším vplyvom, vrátane umývania v umývačke riadu – stane se nedeliteľnou súčasťou glazúry
  4. zlatenie / platinovanie – nanáša sa ako posledná fáza výroby – výrobok nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu, ani na ohrev v mikrovlnke
  5. pre hotelový porcelán je používaná metóda tzv. pomalého pečenia pri vysokých teplotách (1450 °C) a k dekorovaniu dochádza horeuvedenými metódami underglaze, inglaze alebo overglaze (zapečenie dekoru na 840 °C)


NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

„Dishwasher safe“ = vhodné do umývačky riadu 
„Microwave safe“ = vhodné do mikrovlnky

Platí len pre výrobky označené týmto symbolom. Pokiaľ symbol nie je uvedený priamo na výrobku alebo na jeho obale, konzultujte vhodnosť použitia výrobku s personálom predajne, prípadne s dovozcom. Súčasne je nutné rešpektovať pokyny výrobcu vašej umývačky riadu či mikrovlnnej rúry.

Výrobky označené symbolom „Dishwasher safe“ môžu byť bez obáv umývané v umývačke riadu. Nehrozí absolútne žiadne nebezpečenstvo poškodenia chemickými či teplotnými vplyvmi.

Oproti označeniu „Suitable for dishwasher“ (možno umývať v umývačke riadu) je iba riad označený „Dishwasher safe“ skutočne certifikovaný podľa platných predpisov a noriem pre umývanie v umývačke riadu.

Podľa DIN 50275 musí zniesť dekorovaný tovar označený symbolom „Dishwasher safe“ bez zmeny dekoru 1 000 umývacích cyklov.

Samozrejme je ale dôležité dodržiavať zásady správneho umiestnenia skla, príborov a porcelánu v umývačke riadu tak, aby sa výrobky v umývačke vzájomne nedotýkali. Súčasne je dôležité dbať na nasledujúce zásady:

 • umyte alebo predumyte riad čo najrýchlejšie po jeho použití
 • zohľadnite tvrdosť vody a prípadne použite vhodné zmäkčovadlá alebo odvápňovače
 • pozorne a opatrne ukladajte riad do umývačky – praskliny a poškodenia najčastejšie vznikajú v tejto fáze
 • dodržujte pokyny výrobcu umývačky riadu na dávkovanie prostriedkov do umývačky riadu
 • veľké a ťažké kusy (napr. vázy) by mali byť umývané ručne
 • otvorte dvierka umývačky riadu ihneď po ukončeni umývacieho programu, aby ste predišli kondenzácii pár

Váš Villeroy & Boch

88Komentáre

 • Avatar
  nida amber
  Apr 3, 2020

  the Best Brochure Design Services In UAE go and they have a review it self, they are offer so many things even the food is so delicious, i am so far working the albratic food, the food must be fresh and sefly cooked.

 • Avatar
  jessicaalex
  Apr 8, 2020

  Thanks for sharing this best stuff with us! Keep sharing! I am new in the blog writing.All types blogs and posts are not helpful for the readers.Here the author is giving good thoughts and suggestions to each and every readers through this article.Quality of the content is the main element write my assignment of the blog and this is the way of writing and presenting.

 • Avatar
  G Suite Review
  Apr 10, 2020

  Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. G Suite Review

 • Avatar
  Jokes for Kids
  Apr 10, 2020

  Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Jokes for Kids

  • Avatar
   Jma
   May 31, 2020

   Your answers allowing the condition to perform the deal over the super special idea. We can control it from the super power idea to the top needs. Thank YOU. cure candida permanently

 • Avatar
  Funny Pick-up Lines
  Apr 10, 2020

  Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Funny Pick-up Lines

 • Avatar
  Conversation Starters
  Apr 10, 2020

  wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Conversation Starters

 • Avatar
  Traffic Secrets
  Apr 10, 2020

  It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! Traffic Secrets

 • Avatar
  Traffic Secrets Review
  Apr 10, 2020

  The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us. Traffic Secrets Review

 • Avatar
  Resurge
  Apr 10, 2020

  That is very helpful for increasing my knowledge in this field. Resurge

 • Avatar
  Leptitox
  Apr 10, 2020

  I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. Leptitox

 • Avatar
  The Underdog Advantage
  Apr 10, 2020

  I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. The Underdog Advantage

 • Avatar
  Commission Hero
  Apr 10, 2020

  Thanks for such a great post and the review, I am totally impressed! Keep stuff like this coming. Commission Hero

 • Avatar
  jonathantrott
  Apr 14, 2020

  I like the helpful information you supply on your articles. I'll bookmark your blog and test once more here frequently. I'm relatively sure I will be told a lot of new stuff proper The Last Jedi Jacket right here! Good luck for the following!

 • Avatar
  dawson
  Apr 14, 2020

  It is good to hear that your store is now expanding to new locations. I have been a patron of Fantastic Eyes because of all the wonderful work that you guys do. I hope that The Last Jedi Poe Dameron Jacket this expansion move of yours will turn out to be successful. I will definitely go and see this new store of yours

 • Avatar
  cristinajeneifar
  Apr 14, 2020

  I like the method you have chosen for your deal but also essential to suggest you that you should have shared some more content about it.Here: eazyresearch

 • Avatar
  madiha
  Apr 14, 2020

  Excellent blog! Do you have any advices and hints for hopeful writers? Because I’m going to start my web soon, but I’m a slight lost on everything. Several thanks! best air freight companies

 • Avatar
  Hero Instinct
  Apr 14, 2020

  I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. Hero Instinct

 • Avatar
  Secrets Masterclass
  Apr 14, 2020

  Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Secrets Masterclass

 • Avatar
  mariakim
  Apr 15, 2020

  Stunning site! Do you have any accommodating clues for trying essayists? I’m wanting to begin my own site soon yet I’m somewhat lost on everything. Would you prompt beginning with a free stage like or go for a paid alternative? There are such a large number of alternatives out there that someone write my essay I’m totally overpowered .. Any thoughts? Welcome it!

 • Avatar
  davidjoe
  Apr 15, 2020

  I want to say that is one of the top notch posts that i've perused in all my existence. the whole thing right here is certainly remarkable. I couldn't have requested a highly someone write my dissertation improved put up than this. . i am capable of bookmark your internet web site and advocate to all my pals

 • Avatar
  Reading Head Start
  Apr 16, 2020

  Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. Reading Head Start

 • Avatar
  Make Him Worship You
  Apr 17, 2020

  I see some amazingly important and kept up to length of your strength searching for in your on the site Make Him Worship You

 • Avatar
  Make Him Worship You
  Apr 17, 2020

  A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one. Make Him Worship You

 • Avatar
  Make Him Worship You
  Apr 18, 2020

  Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. Make Him Worship You

 • Avatar
  Kartra Review
  Apr 18, 2020

  Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Kartra Review

 • Avatar
  Resurge Review
  Apr 18, 2020

  It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! Resurge Review

 • Avatar
  Chimney Cleaner
  Apr 18, 2020

  I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. Chimney Cleaner

 • Avatar
  Quinceanera Photography
  Apr 18, 2020

  I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! Quinceanera Photography

 • Avatar
  Manifestation Magic
  Apr 19, 2020

  You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Manifestation Magic

 • Avatar
  Text Chemistry
  Apr 19, 2020

  Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do Text Chemistry

 • Avatar
  Questions To Ask A Guy Over Text
  Apr 20, 2020

  They're produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You'll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women. Questions To Ask A Guy Over Text

 • Avatar
  Text Triggers
  Apr 20, 2020

  I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. Text Triggers

 • Avatar
  shawnkemp
  Apr 21, 2020

  It is good to hear that your store is now expanding to new locations. I have been a patron of Fantastic Eyes because of all the wonderful work that you guys do. Watch Dogs Aiden Pearce Coat I hope that this expansion move of yours will turn out to be successful. I will definitely go and see this new store of yours

 • Avatar
  lauratrott
  Apr 21, 2020

  I believe this will help your website become more organized because you have decided to set a part on this site for the inquiries regarding tax and as well as the helpful discussions. To be honest, this is one of the few sites that are doing this kind of strategy. Also, I think that this will not only benefit Watch Dogs Aiden Pearce Coat your clients or the potential ones but you most especially because you will be able to see the questions easier.

 • Avatar
  Resurge
  Apr 21, 2020

  A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one. Resurge

 • Avatar
  Leptitox Supplement
  Apr 21, 2020

  Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Leptitox Supplement

 • Avatar
  Resurge Reviews
  Apr 22, 2020

  Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Resurge Reviews

 • Avatar
  Resurge
  Apr 22, 2020

  Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. Resurge

 • Avatar
  Leptitox Review
  Apr 22, 2020

  I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more. Leptitox Review

 • Avatar
  Resurge Supplement
  Apr 23, 2020

  Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. Resurge Supplement

 • Avatar
  Erase Herpes
  Apr 23, 2020

  Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Erase Herpes

 • Avatar
  Custom Keto Diet
  Apr 24, 2020

  I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. Custom Keto Diet

 • Avatar
  susanrichard
  Apr 27, 2020

  It is good to hear that your store is now expanding to new locations. I have been a patron of Fantastic Eyes because of all the wonderful work that you guys do. assignment helper uk I hope that this expansion move of yours will turn out to be successful. I will definitely go and see this new store of yours

 • Avatar
  Daniel Smith
  May 1, 2020

  Pleasant data, significant and amazing structure, as offer great stuff with smart thoughts and ideas, bunches of incredible data and motivation, the two of which I need, Elon Musk Jacket on account of offering such accommodating data here.

 • Avatar
  Reading Head Start Review
  May 3, 2020

  Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Reading Head Start Review

 • Avatar
  Resurge Supplement
  May 25, 2020

  Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he enjoyed it as well! Resurge Supplement

 • Avatar
  www.skywatchbirdrescue.com
  Jun 6, 2020

  It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act. www.skywatchbirdrescue.com

 • Avatar
  www.nigeriamanila.org
  Jun 6, 2020

  Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, www.nigeriamanila.org

 • Avatar
  www.holiday-oetztal.com
  Jun 6, 2020

  A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one www.holiday-oetztal.com

 • Avatar
  www.uppervalleyscore.org
  Jun 6, 2020

  Hi to everybody, here everyone is sharing such knowledge, so it’s fastidious to see this site, and I used to visit this blog daily www.uppervalleyscore.org

 • Avatar
  yesfitnessfranchise.com
  Jun 6, 2020

  I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! yesfitnessfranchise.com

 • Avatar
  www.crownmountainlimo.com
  Jun 6, 2020

  A debt of gratitude is in order for giving late reports with respect to the worry, I anticipate read more. www.crownmountainlimo.com

 • Avatar
  www.luckystrikemine.com
  Jun 6, 2020

  A debt of gratitude is in order for giving late reports with respect to the worry, I anticipate read more. www.luckystrikemine.com

 • Avatar
  www.salemrainbowyouth.org
  Jun 6, 2020

  A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one www.salemrainbowyouth.org

 • Avatar
  LeptoConnect
  Jun 24, 2020

  Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. LeptoConnect

 • Avatar
  LeptoConnect
  Jun 24, 2020

  I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... LeptoConnect

 • Avatar
  LeptoConnect
  Jun 24, 2020

  Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you. LeptoConnect

 • Avatar
  game tester requirements
  Jul 5, 2020

  The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. game tester requirements

 • Avatar
  Robert Smith
  Jul 7, 2020

  I enjoyed examining your articles. This is to a great degree a magnificent investigated for me. I have bookmarked it and I am suspecting examining new articles. Custom writing( https://myassignmenthelp.com/us/custom-writing.html )

 • Avatar
  Digital_work
  Jul 10, 2020

  Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks Kadıköy aletli pilates

 • Avatar
  Jaxson
  Jul 15, 2020

  I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. men's socks for athletic review

 • Avatar
  Resurge
  Jul 20, 2020

  What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much. Resurge

 • Avatar
  Leptitox
  Jul 20, 2020

  I am thankful to you for sharing this plethora of useful information. I found this resource utmost beneficial for me. Thanks a lot for hard work. Leptitox

 • Avatar
  LeptoConnect
  Jul 20, 2020

  This seems completely suitable. All of scaled-down elements had been produced via numerous report training. I like the applying a lot. LeptoConnect

Zanechať odpoveď

Všetký políčka sú povinné

Meno:
E-mail: (Nepublikované)
Komentár:
Typ kódu:

Kategórie

Informace

Náš obchod

OTVÁRACIE HODINY OBCHODU
Pondelok: 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Utorok: 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Streda: 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok: 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Piatok: 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Sobota: 09:00 - 12:00
Nedeľa: zatvorenéNáš obchod